Ukończone kursy, warsztaty i uzyskane certyfikaty

 • Entomografia TK Klatki Piersiowej Łódź 8-9.10.2016r.
 • Rezonans magnetyczny w neuroradiologii, Wrocław 27-28.11.2015r.
 • Rak prostaty - MRI prawdę Ci powie, Gdańsk 04-05.09.2015r.
 • Radiologia zabiegowa, Lublin 20-21.11.2015r.
 • European Congress of Radiology- ECR, Wiedeń 02-06.03.2016r.
 • Warsztaty PI-RADS for Prostate Cancer in Practice, Kraków 04.06.2016r.
 • 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków 2-4.06.2016r.
 • Warsztaty TK i MR - Nowe możliwości diagnostyki, Ossa 15-16.04.2016r.
 • Kompleksowa diagnostyka chorób sutka, mammografia, zagadnienia wykrywania raka sutka, Gdańsk 11-12.06.2015r.
 • Tomosynteza w diagnostyce raka piersi-warsztaty, Wiedeń 04.03.2016r.
 • Perfuzja MR w diagnostyce guzów mózgu –warsztaty, Wrocław 07.06.2013r.
 • Podstawy Ultrasonografii, Łódź 12-14.03.2012r.
 • Diagnostyka twarzoczaszki i szyi, Kielce 24-25.10.2014r.
 • Radiologia zabiegowa, Kielce 20-21.03.2015r.
 • Diagnostyka w stanach zagrożenia życia, Kielce 23-24.10.2015r.
 • Diagnostyka przewodu pokarmowego, wątroby, dróg żółciowych i trzustki, Kielce 23-24.2012r.
 • Diagnostyka sutka, układu moczowego, nadnerczy, narządów płciowych męskich i żeńskich, Kielce 26-27.10.2012r.
 • Diagnostyka układu mięśniowo-szkieletowego, Kielce 22-23.03.2013r..
 • Diagnostyka układu kostnego, Kielce 25-25.10.2013r.
 • Neuroradiologia, Kielce 21-22.03.2014r.
 • Podstawy ultrasonografii pediatrycznej, Warszawa 10-13.06.2013r.
 • Ultrasonografia dopplerowska, Gdańsk 19-20.10.2015r.
 • Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania, Warszawa 08-10.06.2015r.
 • Szkokoła Endosonografii -warsztaty edukacyjne .
 • Wybrane zagadnienia z rentgenodiagnostyki, Warszawa 16.05-25.05.2016r.
 • 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 06-08.06.2013r.
 • Współczesne możliwości endoskopii i endosonografii, Szczecin 11-12.05.2012r.
 • Ochrona radiologiczna pacjenta, Bydgoszcz 04.02.2012r.
 • Sympozjum Radiologii Pediatrycznej Józefów 22-23.05.2015r.