USG piersi 

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet w Polsce, stanowi ponad 1/5 zachorowań na nowotwory oraz główną przyczynę zgonów kobiet z powodu chorób nowotworowych. Usg piersi służy do oceny tkanek piersi i jest jednym z elementów profilaktyki raka piersi. Jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna i całkowicie bezpieczna (można ją stosować również u kobiet w ciąży i karmiących). Profilaktycznie jest zalecane raz na rok u kobiet poniżej 50 roku życia oraz w celu wspomagania i uzupełnienia badania mammograficzngo u kobiet powyżej 50 roku życia(szczególnie w diagnostyce sutków gruczołowych).

Usg piersi najczęściej wykonywane jest celem określenia charakteru guzów wyczuwalnych palpacyjnie( przez pacjentkę lub lekarza kierującego), zmian widocznych w mammografii, rezonansie magnetycznym, przyczyny wycieku z brodawek, wciągnięcia brodawki, pogrubienia skóry lub kontroli uprzednio stwierdzanych zmian. Nieodłącznym elementem badania piersi jest badanie dołów pachowych, gdyż jest to najczęstsza lokalizacja zmian przerzutowych raka piersi.

Jak przygotować się do badania USG piersi?

Badanie to nie wymaga specjalnego przygotowania i może być wykonane w każdym momencie cyklu miesięcznego oraz w ciąży.

Na badanie prosimy zabrać  posiadaną dokumentacją medyczną, w tym wyniki poprzednich badań obrazowych, biopsji, historię przebytego leczenia.

Jak przebiega badanie USG piersi?

Badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej na plecach. Czasami  zachodzi potrzeba obrucenia pacjentki z boku na bok w celu lepszej wizualizacji niektórych struktur lub polepszenia jakości obrazu. Przed rozpoczęciem badania radiolog nałoży ciepły żel na bazie wodnej w okolicę badaną i następnie będzie poruszał sondą po powierzchni skóry aż do uzyskania pożądanych obrazów tkanek piersi, które następnie zostaną zinterpretowane i zawarte w diagnostycznym opisie badania.

Jakie są wskazania do badania USG piersi?

 • badania profilaktyczne             
 • jako uzupełnienie mammografii
 • wyczuwalny guzek lub stwardnienie
 • wciągnięcie brodawki
 • surowiczy i krwisty wyciek z brodawki
 • pogrubienie, zmiana koloru, owrzodzenie skóry
 • badania kontrolne wcześniej rozpoznanych zmian łagodnych
 • w przypadku podejrzenia ropnia- przed leczeniem i 2 tygodnie po zakończonej antybiotykoterapii
 • ból piersi niewiadomego pochodzenia
 • przed rozpoczęciem hormonalnej terapii zastępczej oraz w trakcie jej prowadzenia
 • u pacjentek po mastektomii jako badanie kontrolne
 • po radio- i/lub chemioterapii do oceny stopnia regresji guza sutka.
 • określenie miejsca do biopsji
 • pacjentki obciążone z mutacją genów BRCA-1 i BRCA-2

Jakie są czynniki ryzyka wystąpienia raka piersi?

Przyczyny większości przypadków raka piersi nie są możliwe do ustalenia.

Czynnikami podwyższającymi ryzyko zachorowania są m.in.:  

 • wiek
 • rodzinne występowanie raka piersi
 • pierwsza miesiączka we wczesnym wieku 
 • menopauza w późnym wieku 
 • późny pierwszy poród
 • długotrwała hormonalna terapia zastępcza
 • mutacja genów BRCA-1 i BRCA-2.