Badania USG:

  • wykonywane bez skierowania przez specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej
  • natychmiastowy wynik z komentarzem
  • bezpieczne, nieinwazyjne, bez promieniowania jonizującego

Czym jest ultrasonografia (USG)?

Ultrasonografia jest jedną z technik obrazowania ciała ludzkiego, szeroko stosowaną w medycynie, w której przy pomocy ultradźwięków (wytwarzanych i odbieranych przez specjalnie  sondy), tworzone są wysokiej jakości obrazy struktur wewnętrznych ciała w celu zdiagnozowania potencjalnej przyczyny dolegliwości i ułatwienia postawienia ostatecznego rozpoznania lekarzowi prowadzącemu. W odróżnieniu od tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) ultrasonografia daje obrazy w czasie rzeczywistym oraz pozbawiona jest szkodliwego promieniowania jonizującego.

W jaki sposób jest przeprowadzane badanie?

Większość badań przeprowadzana jest w pozycji leżącej na plecach. Czasami  zachodzi potrzeba obrucenia pacjenta z boku na bok w celu lepszej wizualizacji niektórych struktur lub polepszenia jakości obrazu. Przed rozpoczęciem badania radiolog nałoży ciepły żel na bazie wodnej w okolicę badaną i następnie będzie poruszał sondą po powierzchni skóry aż do uzyskania pożądanych obrazów, które następnie zostaną zinterpretowane i zawarte w diagnostycznym opisie badania.