USG węzłów chłonnych

USG węzłów chłonnych jest badaniem pierwszego rzutu celem oceny charakteru powiększonych węzłów chłonnych, stwierdzonego w badaniu palpacyjnym lub celem poszukiwania/wykluczenia zmian przerzutowych przy znanym ognisku pierwotnym nowotworu. Oceniane są następujące grupy węzłowe: szyjne, nadobojczykowe, podobojczykowe, pachowe i pachwinowe. Podczas badania dokonuje się oceny ich struktury, wielkości, kształtu, tendencji do tworzenia pakietów i typu unaczynienia w badaniu dopplerowskim. W przypadku węzłów chłonnych o patologicznej budowie konieczne jest wykonanie biopsji (BAC).

Jak przygotować się do badania USG węzłów chłonnych?

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania

Na badanie proszę zabrać wyniki poprzednich badań obrazowych (USG,TK,MR) celem oceny porównawczej

Jak przebiega badanie USG węzłów chłonnych?

Badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej na plecach z głową odgiętą ku tyłowi. Przed rozpoczęciem badania radiolog nałoży ciepły żel na bazie wodnej w okolicę badaną i następnie będzie poruszał sondą po powierzchni skóry aż do uzyskania pożądanych obrazów węzłów chłonnych, które następnie zostaną zinterpretowane i zawarte w diagnostycznym opisie badania.

Jakie są wskazana do wykonania badania USG węzłów chłonnych?

  • palpacyjnie wyczuwalne powiększenie lub bolesność węzłów chłonnych
  • wykluczenia zmian przerzutowych przy znanym ognisku pierwotnym nowotworu
  • celem określenia węzła chłonnego do biopsji (BAC)