Publikacje online

 Kolonoskopia a rak jelita grubego

 Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa mięśniaka żołądka - opis przypadku


Wykaz publikacji

 1. Kula Z, Chojnacki J. Antagoniści wapnia a przewód pokarmowy. Wiad Lek 1990; 43, 579-582.
 2. Kula Z, Chojnacki J. Nadżerki błony śluzowej żołądka. Pol Tyg Lek 1990; 45, 711-715.
 3. Chojnacki J, Kędziora-Kornatowska K, Klupińska G, Kula Z, Tkaczewski W. Wpływ cymetydyny na ciśnienie tętnie krwi. Biul WAM 1990, 33, 175-179.
 4. Kula Z, Chojnacki J. Przewlekłe nadżerkowe zapalenie żołądka. Lek Woj. 1990; 4: 482-487.
 5. Kula Z, Chojnacki J. Campylobacter pylori- nowe spojrzenie na patogenezę oraz leczenie chorób żołądka i dwunastnicy. Lek Woj 1990; 6: 797-801. 
 6. Kula Z, Rudziński J. Rak jelita grubego i rak płuca po częściowym wycięciu żołądka z powodu wrzodu. Lek Woj 1990; 6: 816-819.
 7. Kula Z, Rudziński J, Lewandowska K. Stężenie amoniaku w soku żołądkowym u osób zdrowych i ze schorzeniami przewodu pokarmowego (doniesienie wstępne). Lek Woj. 1991; 5: 573-578.
 8. Kula Z, Rudziński J, Chojnacki J, Walasek L. Ocena dolegliwości dyspeptycznych u chorych na przewlekłe nadżerkowe zapalenie żołądka. Biul WAM 1992; 35: 135-139.
 9. Kula Z, Rudziński J, Ślotała T. Przypadek ziarnicy złośliwej z zajęciem nadnercza i ośrodkowego układu nerwowego. Lek Woj 1992; 4: 418-420.
 10. Kula Z, Rudziński J, Olechnicka H. Przypadek piodermii zgorzelinowej w przebiegu wrzodziejącego zapalenie jelita grubego. Lek Woj 1992; 2, 213-216.
 11. Kula Z. Jamy nowotworowe płuc w przebiegu raka trzustki. Wiad Lek 1992, 45: 623-626.
 12. Rudziński J, Kula Z, Jesa A. Wydzielanie żołądkowe w przewlekłym nadżerkowym zapalenieu żołądka. Przeg Lek 1992; 49: 154-156.
 13. Kula Z, Rudziński J, Ryć K. Współistnienie ostrej porfirii przerywanej porfirii oraz choroby Leśniowskiego i Crohna. Wiad Lek 1993; 46: 390-393.
 14. Kozłowski W, Kula Z, Kulig A, Rudziński J. Przewlekłe nadżerkowe zapalenie błony śluzowej żołądka (konfrontacja endoskopowo-morfologiczna). Acta Endosc Pol 1993; 161-164.
 15. Kula Z, Kawka G. Przypadek tętniaka rozwarstwiającego aorty zamykającego tętnice biodrowe. Problemy lekarskie 1993; 32: 490-494.
 16. Kula Z, Rudziński J, Walasek L. Porównawcza ocena skuteczności sukralfatu (Venter) i cymetydyny (Altramet) w leczeniu przewlekłego nadżerkowego zapalenia żołądka. Przeg Lek 1994; 51:73- 76.
 17. Kozłowski W, Kula Z, Kulig A, Walasek L, Rudziński J. Chronic erosive gastritis on morfological analisis. Pat Pol 1994; 45: 139-144.
 18. Kula Z, Rudziński J, Walasek L. Ocena znajomości czynników zagrożenia i zasad zapobiegania chorobie wrzodowej wśród chorych. Lek Woj 1995; 156-160.
 19. Rudziński J, Walasek L, Kula Z, Rybacki C. Ocena niedoborów magnezu u chorych z chorobami przewodu pokarmowego. Gastroenterologia Polska 1995; 2: 33-38.
 20. Kula Z, Kozłowski W, Rudziński J, Walasek L, Kulig A, Ruchalski M. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka a choroba wrzodowa u młodych mężczyzn. Przegl Lek 1996; 53: 722-725.
 21. Rudziński J, Walasek L, Kula Z, Rybacki C. Suplementacja magnezem chorych ze schorzeniami przewodu pokarmowego. Terapia i leki 1996, 34, 177-183.
 22. Rudziński J, Walasek L, Rybacki C, Kula Z. Występowanie niedoborów magnezu u młodych mężczyzn z chorobą wrzodową i przewlekłym zapaleniem żołądka. Lek Woj 1996; 6: 628-633.
 23. Kula Z, Rycerz-Baldowska H, Rudziński J. gastroskopia w ocenie chorych z wrzodem trawiennym. Acta Endosc Pol 1996; 6: 109-112.
 24. Kula Z, Szefer J., Zuchora Z., Romanowicz G., Pietrzak T.: Ocena pozytonowej tomografii emisyjnej z użyciem F-18-fluorodeoksyglukozy w rozpoznawaniu wznowy raka jelita grubego. Pol. Merk. Lek. 2004, 17, suppl.1, 63- 6.
 25. Kula Z, Bała D., Piech J., Weishof A., Zegarski W.: Retrospektywna ocena kolonoskopii u chorych po wycięciu raka jelita grubego. Polski Przegl. Chirurg. 2004, 76, 473-482.
 26. Kula Z, Pawlak Z., Kowalski M., Urbanowicz R.: Gruźlica jelita grubego - analiza przypadku. Gastroenterologia Polska 2004, 11, 393-396.
 27. Kula Z, Lubowiecki J.: Ostre zapalenie trzustki w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego. Gastroenterologia Polska 2004, 11, 397-399.
 28. Kula Z, Szefer J., Pietrzak T.: Połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową (PET/KT) w rozpoznawaniu wznowy raka jelita grubego w bliźnie pooperacyjnej – analiza 6 przypadków. Polski Przegl. Chirurg. 2005, 77, 499-507.
 29. Kula Z, Koktysz R, Kozłowski W., Weishof A., Bała D., Zegarski W:Włókniakowatość żołądka. Gastroenterologia Polska 2005, 12, 261-264.
 30. Kula Z., Weishof A.: Chłoniak typu MALT żołądka, dwunastnicy, jelita krętego, kątnicy i wyrostka robaczkowego – opis przypadku. Gastroenterologia Polska 2005, 12, 265-269.
 31. Kula Z., Kaźmierczak M., Pietrzak T.: Przerzut raka żoładka do trzustki – opis przypadku. Polski Przegl. Chirurg. 2005, 77, 717-723.
 32. Kula Z., Szefer J., Pietrzak T., Zuchora Z.: Połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową (PET/CT) u chorych na raka żołądka – pierwsze własne doświadczenia. Współczesna Onkologia 2005, 9, 213-217.
 33. Kula Z., Zuchora Z.: Zastosowanie pozytonowej tomografii emisyjnej u chorych na raka jelita grubego. Gastroenterologia Polska 2005, 12, 323-328.
 34. Kula Z., Pietrzak T., Weishof A., Zuchora Z.: Obraz połączenia pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową w rodzinnej polipowatości gruczolakowatej – opis przypadku. Gastroenterologia Polska 2005, 12, 453-457.
 35. Kula Z., Szefer J., Pietrzak T., Zuchora Z.: An attempt at assessing the efficacy of combined positron emision tomography and computed tomography (PET/CT) imaging in the diagnosis of pancreatic carcinoma – own expiriences. Nowotwory Journal of Oncology 2005, 55, 373-379.
 36. Kula Z, Pietrzak T, Kobus-Błachnio K, Zuchora Z: Połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową (PET/CT) w ocenie stopnia zaawansowania raka przełyku - analiza 12 przypadków. Współczesna Onkologia 2005, 9, 213-217.
 37. Kula Z, Szefer J, Małkowski B.: Zastosowanie połączenia pozy tonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową w rozpoznawaniu wznowy i ocenie leczenia imatinibem nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego – opis przypadku. Współczesna Onkologia 2006, 2, 63-67.
 38. Kula, Weishof A, Świątczak Cz.: Guzy neuroendokrynne żolądka – analiza 3 przypadków. Współczesna Onkologia 2006, 2, 68-71.
 39. Kula Z., Pietrzak T, Małkowski B: Initial evaluation of combined positron emission tomography and computed tomography by using 18F-fluorodeoxyglucose in gastroenteropancreatic neuroendocrine tumor patients. Gastroenterologia Polska 2006, 13, 349-353.
 40. Kula Z.: Zastosowanie Pozytonowej tomografii emisyjnej u chorych na raka przełyku. Gastroenterologia Polska 2006, 13, 383-386.
 41. Nowicki A, Duda M, Kula Z: Wstępne wyniki programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego realizowane w Centrum Onkologii w Bydgoszczy w latach 2001-2004. Proktologia 2006, 7, 104-117.
 42. Nowicki A, Majkowska M, Kula Z. Ocena satysfakcji osób poddanych badaniom przesiewowym w kierunku raka jelita grubego za pomocą kolonoskopii. Proktologia 2007, 7, 125-133.
 43. Kopeć B, Kula Z: Pierwotny gruczolakorak wyrostka robaczkowego – opis przypadku. Współczesna Onkologia 2007, 11, 26-28.
 44. Kula Z, Weishof A. The prevelence of Barrett’s oesophagus in own material of 6326 endoscopies. Gastroenterologia Polska 2007, 14, 85-89.
 45. Kula Z. Zastosowanie pozy tonowej tomografii emisyjnej u chorych na raka pęcherzyka żółciowego i przewodow żółciowych. Gastrolenterologia Polska 2007, 14, 381-284.
 46. Kula Z, Małkowski B, Pietrzak T, szefer J. Initial evaluation of PET/CT imaging in patients with gallbladder carcinoma detected incidentally during or after cholecystectomy. Nowotwory J Oncol 2007; 57: 550- 555.
 47. Kula Z. Gaspard Bauhin i zastawka Bauhina. Gastroenterologia Polska 2007; 14; 6; 474
 48. Kula Z., Kłonowska-Majchrzak K. Pierwotny czerniak kanału odbytu i odbytnicy – opis przypadku. Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3: 52-55
 49. Kula Z. Zastosowanie pozytonowej tomografii emisyjnej i połączenia pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową u chorych na raka pęcherzyka trzustki. Gastroenterologia Polska 2008, 15, 259-263.
 50. Kula Z, Kowalewski J, Szefer J: Współwystępowanie guza neuroendokrynnego odbytnicy i gruźlicy płuc – trudności diagnostyczne. Współczesna Onkologia 2008, 12, 184-186.
 51. Kula Z, Kłonowska-Majchrzak K: Samoistne pęknięcie przełyku – opis przypadku. Przegląd Gastroenterologiczny 2008, 3, 192-195.
 52. Kula Z, Małkowski B, Pietrzak T, Szefer J: Wstępna ocana badania PET/CT u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego. Przegląd Gastroenterologiczny 2008, 4, 192-195.
 53. Kula Z, Małkowski B, Pietrzak T, Szefer J: Wartość kliniczna badania PET/CT w różnicowaniu guzów trzustki- analiza 52 przypadków. Przegląd Gastroenterologiczny 2008, 5, 192-195.
 54. Kula Z, Zegarski W, Weishof A: Guz neuroendokrynny żołądka u kobiety z zespołem Turnera. Współczesna Onkologia 2008, 12, 279-282.
 55. Kula Z, Kowalewski J, Szefer J: Krwawienia ze zamiany Dieulafoy esicy – opis przypadku. Przegląd Gastroenterologiczny 2008, 3, 184-186.
 56. Kula Z, Domanowska E, Słupski M, Pietrzak T, Marszałek A: Guz neuroendokrynny trzustki – opis przypadku. Przegląd Gastroenterologiczny 2009, 4, 215-220.
 57. Kula Z, Pertkiewicz J, Weishof A, Zegarski W. Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa mięśniaka żołądka – opis przypadku. Przegląd Gastroenterologiczny 2010, 5, 215-220.
 58. Kula Z, Szefer J, Małkowski B: Zastosowanie połączonego badania pozytonowej tomografii emisyjnej i tomografii komputerowej u osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna –analiza 3 przypadków. Przegląd Gastroenterologiczny 2010, 5, 226-231.
 59. Kula Z, Rybak A, Szymankiewicz M, Kłonowska-Majchrzak K: Kontrola mikrobiologiczna procesów dekontaminacji endoskopów przewodu pokarmowego – pierwsze własne doświadczenia. Przegląd Gastroenterologiczny 2010, 5, 207-213.
 60. Kula Z: Zastosowanie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) i połączenia pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową (PET/TK) u chorych na raka żołądka. Gastroenterologia 2010, 17, 285-289.
 61. Staniuk T, Jankowski M, Zegarski W, Małkowski B, Kula Z: Ocena przydatności badania FDG-PET/CT w diagnostyce i kwalifikacji do leczenia operacyjnego zaawansowanego raka żołądka. Współczesna Onkologia 2010, 14, 302-309.
 62. Kula Z, Szafrańska-Komarowska I., Małkowski B.: Zastosowanie pozytonowej tomografii emisyjnej w onkologii dziecięcej. Współczesna Onkologia 2011, 15, 11 -18.
 63. Nowicki A, Kula O, Kula Z, Rzepka K, Zegarski W: The assessment rehabilitation and psycho-sexual problems In patients who suffered from rectal cancer with stomas. Współczesna Onkologia 2011, 15, 213 -219.
 64. Kula Z, Jóźwicki W, Zegarski W: Bening mesocolon schwannoma In PET/CT and immunohistochemistry assessment: a case report. Współczesna Onkologia 2010, 14, 302-309.
 65. Nowicki A., Kula Z., Lemanowicz M.: Analiza 7965 kolonoskopii przesiewowych i wyniki leczenia wykrytych raków jelita grubego – doświadczenia jednego ośrodka. Oncoreview 2016, 6, B174-183.